DeepeyeTM Profesyonel

DeepeyeTM Profesyonel

DeepEyeTM Profesyonel; server sistemi üzerine kurulup hemen tüm VMS sistemleri ile birlikte çalışarak online ve offline analiz imkanı sunabilmektedir. Birden fazla sayıda analistin (genellikle beş) eş zamanlı olarak aynı anda 24 saat çalışabilmesine olanak vermektedir.

Özellikle Smart City (Akıllı Kent) sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan DeepEyeTM Profesyonel şimdiye dek hiç mümkün olmamış bir özelliği ile devrimsel bir teknolojidir. Nüfusu 500000 (beş yüz bin) ile 2 milyon (iki milyon) arasında olan orta düzey bir kentin güvenliğinin eş zamanlı beş seat (oturum) ile dört vardiyada, bir gün içerisinde toplamda yirmi analist tarafından gerçekleştirilebilmesini mümkün kılan teknoloji “benzersiz” ve Dünya’da tek olma özelliğine sahiptir.

Sistem sayısallaştırılmış veri üreterek güvenlikle ilgili istatistiksel data üretebilmekte ve bu yönüyle Dünya’da ilk ve tek olma özelliğine sahip olmaktadır. DeepEyeTM Profesyonel; aşırı trafik ve hareketlilik yoğunluğuna sahip endüstriyel tesisler ile Akıllı Kent uygulamaları ve spesifik Olağanüstü Hal dururumlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir teknolojidir.

İLETİŞİM