DeepeyeTM

DeepeyeTM Nasıl Çalışır ?

DeepEyeTM temelde birbirleri ile ilişkili bir çok yazılımın bir arada çalıştığı son derece kompleks ve sofistike bir sistemdir; ancak DeepEyeTM kullanıcısının bu komplike yapıyı hissetmememesi amacı ile İngilizce ve Türkçe arayüzler ile oldukça kolay kullanım sunmaktadır.

DeepEyeTM Profesyonel ve DeepEyeTM Enterprise çalışma yapıları ve hitap ettikleri kullanıcı yapısı itibariyle farklılık ihtiva etmektedir.

DeepEyeTM Profesyonel:

DeepEyeTM Profesyonel; server sistemi üzerine kurulup hemen tüm VMS sistemleri ile birlikte çalışarak online ve offline analiz imkanı sunabilmektedir. Birden fazla sayıda analistin (genellikle beş) eş zamanlı olarak aynı anda 24 saat çalışabilmesine olanak vermektedir. Özellikle Smart City (Akıllı Kent) sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan DeepEyeTM Profesyonel şimdiye dek hiç mümkün olmamış bir özelliği ile devrimsel bir teknolojidir. Nüfusu 500000 (beş yüz bin) ile 2 milyon (iki milyon) arasında olan orta düzey bir kentin güvenliğinin eş zamanlı beş seat (oturum) ile dört vardiyada, bir gün içerisinde toplamda yirmi analist tarafından gerçekleştirilebilmesini mümkün kılan teknoloji “benzersiz” ve Dünya’da tek olma özelliğine sahiptir. Sistem sayısallaştırılmış veri üreterek güvenlikle ilgili istatistiksel data üretebilmekte ve bu yönüyle Dünya’da ilk ve tek olma özelliğine sahip olmaktadır. DeepEyeTM Profesyonel; aşırı trafik ve hareketlilik yoğunluğuna sahip endüstriyel tesisler ile Akıllı Kent uygulamaları ve spesifik Olağanüstü Hal dururumlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş özel bir teknolojidir.

DeepEyeTM Enterprise:

DeepEyeTM Enterprise; iki ayrı versiyonla çalışmaktadır. DeepEyeTM on ve DeepEyeTM in iki sürümü ile son kullanıcıya offline analizde devrimsel denebilecek bir deneyim sunmaktadır. DeepEyeTM on mevcut sisteme yazılım olarak yüklenmekte ve requirement (yazılımın çalışması için gereken donanım yapısı) özellikleri uyan tüm bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda (laptoplarda) sorunsuz çalışabilmektedir.

İLETİŞİM