DeepeyeTM

DeepeyeTM Neden İhtiyaçınız Var ?

İnsan varlığının ve araç trafiğinin bulunduğu her mekan, günlük rutin hareketlilik içerisinde bir çok legal ve illegal olaya sahne olur. Genellikle bir sorun olmadığı sürece herhangi bir kayıt analizi gerçekleştirilmez. İllegal olayların tespiti gerektiğinde ise geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesine başvurulur ki, bu durum içerisinden çıkılamaz bir uğraş halini alır. Herhangi bir olayın tespiti, ya da herhangi bir objenin, ya da kişinin aranması durumunda güvenlik görevlileri ve ilgili kişilerden kamera kayıtlarını incelemesi talep edilir. Kamera kayıtlarının incelemesi ise %87.92 oranında verimsizdir ve aranılan kişi, obje, olay/vaka, durum, v.s. görüntüde olmasına karşın %92.27 oranında gözden kaçırılır. Bir anlamda herhangi bir durumda geçmişe yönelik kamera kayıtlarına incelenmesi %81.12 oranında başarısızlıkla sonuçlanır, diğer bir değişle insan faktörü ile gerçekleştirilen (insan analizine dayalı) video analizlerin başarılı olma olasılığı maksimum %18.88 ile sınırlıdır.

Kamera bulunan bir çok merkezde, toplulaştırılmış şekilde ekrana yansıtılan görüntü genelde tek bir güvenlik görevlisinin sorumluluğundadır. İnsan algısının ekran karşısında 1200 (bin iki yüz) saniye; yani 20 (yirmi) dakika sonra işlevsizleye başlaması ve 2700 saniye (45 dakika) sonra büyük oranda körelmesi nedeni ile bir çok illegal olay, olayın meydana gelmesi sırasında tespit edilemez. Vakaların büyük çoğunluğunda olayın tespiti ve belgelenmesi amacı ile arşive alınan kayıtların analizi gereklidir. Arşiv videolarının insan tarafından analizi ekran karşısında canlı videoların izlenmesinden çok daha verimsizdir. Sürüp giden monotonluk, algıda ciddi bir körelmeye yol açar. Videoyu seyreden ve herhangi bir obje ve/veya olay arayan kişi, aradığı obje, kişi, olay ya da olaya ilişkin bir vak’a video içerisinde olsa dahi %92.47 olasılıkla video karesindeki olayı - özellikle ilk yirmi dakika sonrasında - algılayamayacaktır.

Kamera sayısının 50 (elli) olduğu bir işletmede ise haftalık 8400 (sekiz bin dört yüz), aylık 36000 (otuz altı bin), yıllık 438000 (dört yüz otuz sekiz bin) saatlik görüntü kaydı oluşmaktadır. Kamera sayısına göre veri kapasitesi geometrik artış göstermektedir. Bir hafta içerisinde gerçekleşmiş bir olayın tespiti dahi içinden çıkılmaz bir durum oluşturmaktadır.

Geçmişe yönelik videoların etkin ve kısa bir süre içerisinde insan algısının kısıtlayıcı limitleri olmadan incelenmesi ve uygunsuz durumların tespiti genelde çok dikkate alınmayan bir durum olsa da herhangi bir olayın meydana gelmesi durumunda bu durum yaşamsal bir önem kazanır. Bu konuda tüm Dünya’da özellikle DeepEyeTM Profesyonel’in alanına giren ve olay henüz gerçekleşmeden önlenebilecek, bir çok talihsiz olay söz konusundur. Türkiye’de bu olaylara örnek olabilecek bir çok saldırı olmakla birlikte Realtime (gerçek zamanlı) alarm üretebilen sistem belirli bir alanda normalden fazla kalabalık oluşmaya başladığında, toplumsal olaylar gerçekleşmeden, ya da tanımlanan alanlarda normalin dışında anomali sınıfına girebilecek hareketlilik oluştuğunda alarm üretebilmektedir. DeepEye Professional başta Emniyet Teşkilatları, Akıllı Kentler, Askeri Kurumlar, Sınır Güvenlik Kuruluşları, İstihbarat Kuruluşları olmak üzere büyük entegre tesisler, fabrikalar, limanlar ve yüksek güvenlik gerektiren özel kamusal alanlar için geliştirilmiş benzersiz bir üründür.

İLETİŞİM